Why? Why do I bother?

(Dutch version below)

Every time I go for a run I start off positively. I want to go run and I start off pretty good, but when I’m halfway I start to have doubts about why I’m doing this. And by the end of my run I’m just very frustrated, because you can’t really call it running what I’m doing and my body is not cooperating with me. I walk half the time, sometimes more, and therefore my average time isn’t really good. Actually, it’s far from being good. And the worst thing about it is that my time does not seem to improve at all.

Ever since I started running, I had to lower my expectations time and time again. I started off with a normal running schedule for beginners, but I already knew I wouldn’t be able to achieve this in the normal amount of time. so I decided to take twice as long. When this wasn’t possible I decided on taking three times as long. After that I just decided to abandon the schedule all together and decided to be happy with any time that was faster than the previous one, even if that meant just a few seconds.

When focusing on time did not seem to be an option, I tried focusing on longer distances. But for some reason I seem unable to break past the 4 km mark. I do run longer distances, but after 4 km my average time per km goes up considerably. So at present I think that there is nothing that I could improve on and that makes me wonder why I even bother? You exercise to either get better in a sport or to train your endurance, but neither seems to be the case. It isn’t training anymore when nothing seems to be improving. So why do I even bother?

————————————————————————————————————————————————————

Elke keer als ik ga hardlopen begin ik positief. Ik heb er zin in en ga redelijk goed van start, maar als ik halverwege mijn ronde ben begin ik te twijfelen waarom ik dit eigenlijk doe. En tegen het einde van mijn ronde ben ik gewoon gefrustreerd, want echt hardlopen kun je het in mijn geval niet noemen, en dat lichaam wil gewoon nooit echt meewerken. Ik loop meestal de helft van de tijd, zo niet meer, dus de gemiddelde tijd die ik neerzet is ook niet echt goed te noemen. En het ergste is nog dat mijn tijd gewoon nooit beter lijkt te worden. 

Sinds ik ben begonnen met hardlopen heb ik elke keer mijn verwachtingen moeten bijstellen. Ik begon met een gewoon trainingsprogramma voor beginnende hardlopers, maar had al bedacht dat dit in mijn geval niet zo soepel zou gaan. Dus was het plan om twee keer zo lang over het schema te doen. Maar dit bleek na een paar weken al niet haalbaar en toen werd het drie keer zo langzaam. Daarna heb ik gewoon maar van het schema afgezien en besloten dat ik met elke snellere tijd, al waren het maar een paar seconde, blij zou zijn. 

Toen tijd geen optie bleek ben ik me meer gaan focussen op langere afstanden kunnen lopen, maar ik lijk maar niet over die 4 km grens heen te komen. Ik loop wel langere afstanden dan dat, maar na die 4 km gaat mijn gemiddelde tijd per km duidelijk omhoog. Dus ik heb de indruk dat er nergens echt winst op te behalen valt en dan is de vraag al snel of het nog wel zin heeft. Je beoefent een sport om beter te worden in de sport of om een betere conditie te krijgen, maar bij mij lijkt geen van beide het geval. Van trainen is dus ook niet echt sprake, want er wordt kennelijk niets getraind. Waarom doe ik dan nog steeds moeite?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: